کشف سوخت قاچاق ماهشهر

خورنا: سریال کشف قاچاق سوخت در آبهای بندر ماهشهر ادامه دارد. به گزارش خورنا، 56 هزار و 500 ليتر گازوئيل قاچاق امروز در آبهاي مرزي استان خوزستان کشف شد. فرمانده مرزباني خوزستان گفت: اين ميزان سوخت قاچاق امروز درآب هاي ساحلي پايگاه درياباني ماهشهر وآبادان کشف و ضبط شد. سرهنگ نظر پور…