کشف بیش از سه کیلو هروئین در اندیمشک

خورنا : جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از کشف بیش از چهار کیلو هروئین در این استان خبر داد. سید محمد صالحی اظهار کرد: امروز در عملیاتی که پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دزفول با همکاری پلیس اندیمشک در ایستگاه عوارضی پل زال صورت گرفت مقدار سه کیلو و ۴۹۵ گرم مواد مخدر از نوع هروئین از یک دستگاه…