کشت و صنعت کارون شوشتر

خورنا: ساعتی پیش کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر به دلیل برخی اعتراضات به شرایط کاری و دریافت‌های حقوق دست از کار کشیدند. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، ساعتی پیش کارگران نی‌بر کشت و صنعت کارون شوشتر به دلیل برخی اعتراضات از محل کسب و کار و نحوه دریافت حقوق‌های خود دست از کار کشیدند. کارگران…