کشت و تولید محصول کلزا

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک مطرح کرد:

خورنا – رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: امسال بیش از ۲۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک در بخش‌های شهری و روستایی شهرستان به کشت و تولید محصول کلزا اختصاص یافته است. محمد جعفر آفرین در گفت و گو با خورنا…