کشت برنج رامشیر

37
خورنا: مدير جهادكشاورزي شهرستان رامشیر گفت: برای اولین بار در این شهرستان کشت برنج در ارقام مختلف از سوی کشاورزان این شهرستان انجام شد. مصطفی هنرمندیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه…