کشت برنج رامشیر

خورنا: مدير جهادكشاورزي شهرستان رامشیر گفت: برای اولین بار در این شهرستان کشت برنج در ارقام مختلف از سوی کشاورزان این شهرستان انجام شد. مصطفی هنرمندیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای نخستین بار کشت برنج در این شهرستان صورت گرفته است، اظهار کرد: کشت برنج در سطح 255هکتار به صورت…