کشتی هندیجان

خورنا: جلسه شورای ورزش شهرستان هندیجان به ریاست حضور بهروز فرج الهی فرماندار، امید احمدزاده ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان، بهنام خضعلی بخشدار مرکزی، منجزی بخشدار زهره شهر، بهروز شعبانی رییس شورای شهر، روسای ادارات شهرستان، اعضای شورای ورزش شهرستان، نمایندگان هیئت های ورزشی، خانم شکاری امور ورزش بانوان و خانم حیاتی رییس ورزشهای همگانی در…