کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان / کرامت عبدولی به مدال ارزشمند برنز رسید

خورنا : به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، در پایان روز اول رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان در اسلواکی ، کرات عبدولی ملی پوش ارزنده خوزستانی و کشورمان که در گروهی سخت قرار گرفته بود با شایستگی و رشادت فراوان و انجام کشتی های نزدیک و فشرده و فقط یک شکست نزدیک 10…