کشتی اندیمشک

رئیس اداره ورزش و جوانان اندیمشک:

خورنا – رئیس اداره ورزش و جوانان اندیمشک گفت: ورزشکاران شهرستان در رقابت های مختلف ورزشی سال گذشته بیش از ۳۵۱ مدال کسب کردند و استعداد و ظرفیت بالای اندیمشک در بخش قهرمانی رقابت های ورزشی را به جامعه…

برای قهرمانی همدل و هم قسم شده‌ایم

خورنا : برای اولین بار نماینده یک شهر کوچک مدعی قهرمانی در لیگ کشتی است. اندیمشک قطب کشتی فرنگی ایران است وحاصل کار فرنگی‌کاران اندیمشکی در۶ ماهه نخست امسال ۲۴ مدال جهانی و‌ آسیایی بود. مهرزاداسفندیاری‌فر سرمربی تیم مرکز جراحی پاستور…