کشتی‌گیر خوزستان

خورنا: دبیر هیئت کشتی خوزستان از دعوت 5 کشتی‌گیر و یک مربی خوزستانی در ترکیب ثابت و نهایی تیم ملی نوجوانان کشتی فرنگی برای مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا خبر داد. محمدامین کجباف امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: پنج کشتی‌گیر و یک مربی خوزستانی در ترکیب نهایی و ثابت تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان برای مسابقات قهرمانی…