کشته شدن یک نفر بر اثر واژگونی تانکر حامل سوخت در اندیمشک