کشتن مرد شیشه ای

خورنا: امروز شهر اهواز شاهد حادثه ای دلخراش بود ماجرا از این قراراست که مردی که اعتیاد به شیشه یکی از خطرناک ترین مواد مخدر داشت با اسلحه شکاری همه فرزندان وهمسرش را کشت. این مرد اهوازی که ساکن منطقه خشایار اهواز است صبح با اسلحه شکاری به جان خانواده خود افتاد و همه 6فرزند و…