کشتارگاه اندیمشک

اگر وضعیت کشتارگاه را ببینید دیگر گوشت نمی خورید

خورنا – کشتارگاه اندیمشک با وجود تذکر های فراوان مسئولین بازهم با وضعیت نامناسبی مواجهه است که ادامه این روند می تواند عواقب جبران ناپذیری بر سلامت شهروندان داشته باشد. بی توجهی به وضعیت کشتارگاه ، سلامت شهروندان را به…