کشتارگاه اندیمشک ، مکانی برای سلاخی محیط زیست

عضو شورای شهر:

خورنا  :عضو شورای شهر شهرستان اندیمشک با انتقاد شدید از وضعیت تنها کشتارگاه دام شهرستان اندیمشک و اخظار نسبت به وضعیت بهداشتی آن ضمن درخواست توجه مطلوب به این مقوله یاداشتی را در اختیار خبرگزاری خورنا  قرار داده است که بدین شرح منتشر می گردد : دوستان عزیز سلام اینجا دراندیمشک، درمیان هیاهوی سرسام آور بوقهای تبلیغاتی که مدتهاست اشاعه دهنده…