کشتارگاه‌های نیمه صنعتی

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر شوشتر گفت: شهرداری‌ها در تامین اعتبار برای نگهداری کشتارگاه‌ها وامانده‌اند و باید در این بخش تجدید نظر شود. اسحاق عسکری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: کشتارگاه‌های خوزستان در سراسر استان به معضلی برای شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند و شهرداری‌ها در تامین اعتبار نگهداری آنها با مشکل مواجه شده‌اند. وی تصریح کرد: کشتارگاه‌های…