کشاورز

خورنا سازمان آب و برق خوزستان در نهم خردادماه ۱۳۳۹ با تاسیس اولین سد مخزنی “دز” و با هدف و مسئولیت اجرای طرحهای عمرانی فعالیت خود را آغاز کرد و امروز دامنه وسعت و مسئولیتهای آن به ۶۴ هزار و ۷۴۶ کیلومتر مربع توسعه یافته و مهمترین وظیفه آن، مدیریت منابع آب، تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت است. با…

رئیس اداره جهاد کشاورزی شوشتر

خورنا / بارش نخستین باران پاییزی در شهرستان شوشتر از شامگاه پنج‌شنبه آغاز شد و تا صبح روز جمعه ادامه داشت که این بارش باران باعث شادمانی کشاورزان این قطب کشاورزی خوزستان شد. باران‌های پاییزی در شهرستان شوشتر همه‌ساله از نیمه‌های آبان ماه آغاز می‌شد که امسال با آغاز زودهنگام بارش‌ها نوید سالی پرآب برای کشاورزان خوزستانی دارد و…