کشاورزی شوشتر

خورنا: مدیر اداره جهادکشاوری شوشتر از اعطای تسهیلات طرح توسعه کشاورزی به‌منظور اجرای آبیاری تحت فشار در این شهرستان خبر داد. به گزارش خورنا، به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان، نادر پوررکنی اظهار کرد: 305 میلیون ریال از محل تسهیلات طرح‌های توسعه کشاورزی به‌منظور اجرای آبیاری تحت فشار بارانی در…
خورنا: رئیس جهادکشاورزی شوشتر از اجرای تسطیح کردن زمین‌هایی که دارای پستی و بلندی هستند در شوشتر خبر داد و گفت: 100 هکتار از اراضی این شهرستان تسطیح شدند. نادر پوررکنی اظهار کرد: امسال 100 هکتار از اراضی این شهرستان که دارای پستی و بلندی بودند تسطیح شدند. وی در مورد بعضی اراضی شوشتر که پستی و بلندی…