کشاورزی، دام و صنایع جانبی، منابع مالی واحد های تولیدی بخش کشاورزی و دامی شهرستان،

سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک:

خورنا – سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: با هدف توسعه و گسترش کشت و برداشت و تولید دامی و کشاورزی در شهرستان، تسهیلات تولیدی به کشاورزان اندیمشک پرداخت می‌شود. محمدجعفر آفرین در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار…