کشاورزی،اندیمشک، آفرین، ذرت پلاستیکی

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک:

خورنا- محمد جعفر آفرین اظهار کرد: برای نخستین‌بار ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت ذرت پلاستیکی (خارج از فصل) قرار گرفت. وی افزود: در این روش ذرت که نوعی گیاه بهاره‌ای است با استفاده از پلاستیک پوشش داده شده و پس از گذر از مرحله سرمای زمستان وارد مرحله رویشی و زایشی می‌شود. رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک…