کشاورزان خوزستانی

خورنا: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور از قطعی شدن پرداخت تفاوت قیمت گندم خریداری شده به کشاورزان خوزستانی خبر داد. ˈشهباز خواجویˈ روز چهارشنبه تفاوت قیمت هرکیلوگرم گندم را 800ریال عنوان کرد و گفت: امسال هر کیلوگرم گندم به قیمت تضمینی هفت هزار و 200ریال از کشاورزان خوزستانی خریداری شده که با مصوبه هیات…