کشار دختران دبیرستانی

جنایت داعش؛

خورنا گروه تروریستی تکفیری داعش با یورش به منزل یکی از خانواده های بانفوذ شهر موصل، تمام اعضای خانواده و 24 نفر از مهمانان آنها را قتل عام کردند. اغلب میهمان ها، همکلاسی های دختر این خانواده بودند که در جشن فارغ التحصیلی او شرکت کرده بودند. آفتاب نوشت : به گزارش تسنیم، تروریست های بعثی – تکفیری داعش، عصر…