کسر خدمت دانشجویان مخترع

37
خورنا: قرارگاه بعثت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ابتکارات و اختراعات دفاعی ناهمتراز- به کارگیری نامتعارف فناوری‌ها و امکانات در دسترس در شرایط…