کسری خدمت‌های مربوط به ایثارگری

خورنا: سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار «انتظامی» ، در تشریح جزئیات این خبر گفت: بر اساس تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به اینکه امکان بهره‌مندی از کسر خدمت‌ها تا پایان سال 90 وجود داشت، در بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که عده‌ای از افرادی که کسر خدمت خود را…