کسب همزمان دو مقام ملی مهندسی عمران ایذه ای در کشور

خورنا – بیگلری / تیم تحقیقاتی آنزان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در مسابقات ملی سازه های ماکارونی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند و انجمن بتن ایران ici که در تهران و تبریز برگزار شد به دو مقام اول و دوم دست یافت . به گزارش خورنا از ایذه، نخبه های جوان…