کسب رتبه ی ممتاز معلم اندیمشکی در سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری