کریم حسینوند ناصری

37
خورنا: با برگزاری نشستی در دفتر نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ، موضوع افزایش جایگاههای سی ان جی در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایرنا در این نشست که روز دوشنبه به…