کریم حسینوند ناصری

خورنا: با برگزاری نشستی در دفتر نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ، موضوع افزایش جایگاههای سی ان جی در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایرنا در این نشست که روز دوشنبه به ریاست ˈ کریم حسینوند ناصری ˈ مسوول دفتر نماینده دزفول برگزار شد مقرر گردید شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرهای…