کروندی

از وضعیت کنونی راضی نیستیم

خورنا: فرمانده منطقه انتظامی اندیمشک در نشست با خبرنگاران شهرستان گفت: موقعیت ویژه اندیمشک که تنها ورودی شمالی خوزستان است باعث شده که قاچاقچیان همواره در صدد وارد کردن مواد مخدر از طریق این شهرستان به استان باشند اما…