کت های دزفول

خورنا – صنعت گردشگری دزفول یک مسیر مهم و پر استعداد بوده که در صورت توجه و رفع نیازهای آن می‌توان مسیر شکوفایی اجتماعی و اقتصادی شهرستان را بیش از گذشته هموار کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از دزفول، دز رودخانه‌ای است که از رشته کوه زاگرس میانی (در جنوب استان لرستان شهرستان الیگودرز) سرچشمه می‌گیرد و با ورود به…