کتانباف

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: عملکرد شهردار کنونی شاید در بخش عمرانی راضی کننده بود اما ماندن وی، تنها به نظر من مربوط نمی‌شود و در این زمینه باید گروهی تصمیم گرفت. هدایت ممبینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: امروز شهر اهواز در زمینه عمرانی و خدمات…