کتاب خوانی اندیمشک

۱۳۹۲۰۸۰۷۱۱۳۸۵۰۴۸۶۱۴۲۸۳۳۳

رئیس ادره فرهنگ و ارشاد اسلامی اندیمشک:

خورنا – رئیس اداره ارشاد و فرهنگ و اسلامی اندیمشک گفت: احداث کتابخانه های جدید در محله‌ها و نقاط مختلف اندیمشک متناسب با رشد…