کتاب بذار بهت شلیک کنن

نویسنده کتاب بذار بهم شلیک کنن در گفت و گو با خورنا

خورنا: نویسنده کتاب بذار بهت شلیک کنن   گفت: جنگ مفهومی از یک باور اجتماعی و فرهنگی است و هرگز از خاطر مردم پاک نمی شود. بهزاد نژاد احمدی در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: جنگی مفهومی است از منشا گرفته از قدرت فرهنگی و ارزشی انقلاب اسلامی که هیچ گاه حاضر به مساحمه با…