کتاب آموزش عالی در غرب

خورنا – کتاب آموزش عالی در غرب توسط علی دوستی تالیف شد. به گزارش داریا نیوز کتاب آموزش عالی در غرب” با نگاهی به شیوه های نوین درآمدزایی در دانشگاههای خصوصی جهان” توسط علی دوستی کارمند دانشگاه آزاد اندیمشک و دانشجوی دکترا رشته مدیریت اجرایی تالیف شد. علی دوستی در گفتگو با خورنا گفت: این کتاب در هفت فصل تدوین شده…