کتابخانه های ماهشهر

خورنا: رئیس اداره کتابخانه های ماهشهر گفت: در حال حاضر 9 باب کتابخانه عمومی در شهرستان ماهشهر در حال فعالیت هستند. رویا اسماعیلی، سرپرست اداره کتابخانه های شهرستان بندر ماهشهر در گفتگو با خبرنگار خورنا گزارشی از فعالیت های کتابخانه های این شهرستان را ارائه داد.