کتابخانه های عمومی شهرستان اندیمشک

خورنا:فریبا لطفی بافنده ˈ روز یکشنبه گفت :با اجرای نرم افزار سامان در کتابخانه های عمومی اندیمشک ، اعضای کتابخانه ها می توانند از منابع موجود در سایر کتابخانه های عمومی کشور استفاده کنند. وی اظهار کرد:نرم افزار جامع مدیریت کتابخانه ، با هدف رفع مشکلات کتابخانه های نهادی در بهره گیری از نرم افزار…