کتابخانه های عمومی خرمشهر

خورنا: رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی خرمشهر گفت: همه کتابخانه‌های عمومی خرمشهر مجهز به وبلاگ جهت اطلاع رسانی شده‌اند و این وبلاگ‌ها فعالیت خوبی از کتابخانه‌ها ارائه می‌دهند. به گزارش خورنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خرمشهر، محمد جوروند اظهار کرد: با تلاش همکاران همه کتابخانه‌های عمومی خرمشهر مجهز به…