کتابخانه های عمومی استان خوزستان

37
خورنا: مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان از به زمین زدن کلنگ ساخت کتابخانه عمومی بخش خنافره شهرستان شادگان خبر داد. لفته منصوری اظهار کرد: ساخت کتابخانه های عمومی در مناطق محروم استان گامی به سوی توسعه فرهنگی این…