کتابخانه های اندیمشک

12
خورنا: طی نشست انجمن کتابخانه های عمومی اندیمشک راهکارهای عملی مطالعه در اندیمشک بررسی شد. در این نشست سرپرست فرمانداری اندیمشک گفت:ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بستر حل بسیاری از ناهنجاری های جامعه است. حمید رضا گودرزی افزود: تقویت باورهای دینی…