کتابخانه مرکزی آبادان

37
خورنا: در جلسه هماهنگی هفته کتاب و کتابخوانی مقرر شد تا مکانی برای احداث کتابخانه مرکزی شهر آبادان در اختیار نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر آبادان قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، جلسه هماهنگی هفته…