کتابخانه شوشتر

خورنا: رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شوشتر از راه‌اندازی یک ایستگاه مطالعه در راه آهن این شهرستان خبر داد. به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خوزستان، هادی نظری اظهار کرد: طرح ایستگاه مطالعه  یکى از برنامه‌هاى نهاد کتابخانه‌ها براى عمومى کردن و ارتقاى سرانه مطالعه مفید در راستاى…