کتابخانه شهید باهنر

37
خورنا: مسئول کتابخانه شهید باهنر گفت: کانون ادبی حافظ‌ شناسی در کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان اهواز تشکیل شد. مسئول کتابخانه شهید باهنر اهواز در گفتگو با خورنا اظهار داشت: در راستای آشنایی عموم مردم با…