کتابخانه اندیمشک

خورنا : رییس نهاد کتابخانه های عمومی اندیمشک گفت:شهرستان اندیمشک نیازبه احداث یک کتابخانه مرکزی برای افزایش کیفیت خدمات دهی و ترویج فرهنگ مطالعه دارد ˈفریبا لطفی بافندهˈ روز یک شنبه در حاشیه نشست انجمن کتابخانه های اندیمشک به خبرنگار…