کتابخانه‌های رامهرمز

خورنا: به‌مناسبت هفته کتاب در نماز جمعه این هفته رامهرمز، 2 هزار جلد کتاب توسط مردم به نهاد کتابخانه‌های شهرستان اهدا شد. در حاشیه نماز جمعه این هفته شهرستان رامهرمز کتاب‌های اهدایی مردم جمع‌آوری شد. با دایر کردن ایستگاه جمع‌آوری کتاب توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامهرمز، کتب اهدایی مردم جمع‌آوری شد. نمازگزاران نماز جمعه این هفته رامهرمز به منظور کمک…