کاهش پسماند

خورنا: شهردار آبادان با اشاره به آغاز تمرین سلامت و نظافت عمومی در این شهر گفت: مشارکت و همراهی مردم در کاهش پسماند ضروری است. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، ˈ محمودرضا شیرازی ˈ در آیین آغاز تمرین سلامت و نظافت عمومی در آبادان افزود: شهرداری آبادان با توجه به کمبود نیروی انسانی به سمت مکانیزه کردن…