کاهش قیمت سیم کات دائم

تعرفه سیم‌کارت‌ صفر 912 همراه اول از پایان خردادماه 92 حدود 162 هزار تومان تعیین شده بود؛ اما در عمل همراه اول قیمت فروش را از 256 هزار تومان کاهش نمی‌داد که اکنون رسما این کاهش قیمت را در نمایندگی های فروش خود اعمال کرده است. به گزارش  فارس، سرانجام قیمت رسمی سیم کارت‌ دائمی همراه…