کاهش طلاق

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه؛

خورنا|احمدرضارستمی: در پی ادعای مطرح شده توسط یکی از کاندیداها در خصوص افزایش طلاق در دولت یازدهم، روزبه‌کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه گفت: در دولت قبل شاخص میزان طلاق به ازدواج در طی هشت سال متوالی،…