کاهش دمای هوا

خورنا: با کاهش هفت درجه‌ای دمای هوا، زمستان به جنوب خوزستان سلام کرد. پس از ماه‌ها گرمای طاقت‌فرسا که با دمای بعضا بالای 60 درجه‌ای همراه بود کم‌کم زمستان نیز به خوزستان و به ویژه جنوب این استان نیز سلام می‌کند. در حالی که در روزهای گذشته شاهد کاهش تدریجی دمای هوا بودیم از روز گذشته بر شکل قابل محسوسی دمای…