کاهش خدمت سربازی

: سرهنگ رحمان عليدوست در خصوص جزئيات مربوط به مدت خدمت سربازي، اظهارداشت: مدت خدمت مشمولاني که از ابتداي سال 1391 در نيروهاي مسلح و يگان هاي حفاظتي ، خدمت دوره ضرورت را انجام دهند 21 ماه است. وي افزود: مدت خدمت دوره ضرورت براي آن دسته از مشمولان که به عنوان امريه در ادارات…