کاهش آلودگی های جوی

خورنا: در گفتگوی اختصاصی با دبیر علمی نخستین همایش آلودگی هوا اعلام شد: برگزاری همایش های آلودگی هوا در کاهش آلودگی های جوی موثر است. بر اساس آمار رسمی کشور، کلان شهر اهواز پس از استان های اصفهان و تهران، بیشترین آلودگی هوا را دارد، همچنین آلودگی هوا در این شهر روزبه‌روز افزایش یافته و شدیدتر…