کانون پروش فکری اهواز

خورنا: مسئول کانون پرورش فکری شماره 5 اهواز گفت: نوجوانان اهوازی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع رضوی سه فیلم پویانمایی ساختند. لیلا رحمانیان اظهار کرد: نوجوانان دختر و پسر عضو این مرکز با هدایت مربیان کانون سه فیلم انیمیشن با موضوع رضوی تولید کردند. وی با بیان این که دو فیلم پویانمایی به صورت سه بعدی ساخته…