کانون پرورش فکری

خورنا: همزمان با آخرین روز هفته کتاب و کتاب‌خوانی از چهارمین کتاب گویای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در دزفول رونمایی شد. مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره یک دزفول امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این شهرستان اظهار کرد: چهارمین کتاب گویای کانون با عنوان «خداحافظ راکون پیر» در کانون مرکز شماره یک…