کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 4 خرمشهر

37
خورنا: شخصیت کِلِر ژوبرت، نویسنده مسلمان فرانسوی، در کانون پرورش فکری شماره 4 خرمشهر به کودکان و نوجوانان معرفی شد. مسئول مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 4 خرمشهر صبح امروز در جمع اعضای این کانون اظهار کرد: با…